Laboratori d'hidrogen 

(en construcció - Fase 1)

El laboratori està dissenyat per proporcionar suport tècnic i proves de durabilitat a la indústria, desenvolupar noves tecnologies a través de noves investigacions en l'àrea de l'hidrogen, i proporcionar un aparador de la tecnologia H2 per a la indústria i el món acadèmic. 

L'hidrogen i l'electricitat obtinguda al laboratori es fa de forma local, sostenible i modular. El laboratori tindrà la seva pròpia micro-xarxa per optimitzar el consum i la producció d'hidrogen i electricitat. 

>12 kW de plaques solars

20 Nm3/h de producció d'hidrogen

300 Nm3 d'emmagatzematge d'hidrogen fins a 400 bars per a necessitats de laboratori

Pila de combustible de 10 kW per a microxarxa de laboratori

Infraestructura del laboratori

4 estacions de prova a nivell de sistema de fins a 10 kW cadascuna

Piles de combustible, electrolitzadors, reformadors de biogàs, compressors i hidrur metàl·lic

Estacions de prova a nivell de 4 components

Components de membrana, camp de flux, catalitzador i sistema auxiliar

2 bancs de proves de sobretaula per a tecnologies d'H2

Recirculació passiva d'H2, flux supercrític i proves de catalitzadors de cel·les botó

Cambra ambiental de 3x4m2 per provar sistemes d'automoció amb potència màxima de fins a 100 kW

Planta de producció d'H2 al terrat de l'edifici

Configuració d'electrolitzadors modulars, Compressors H2 i filtració, Emmagatzematge H2 comprimit, Disseny de pila de combustible modular

Laboratori d'optimització i monitoratge

Les línies de recerca en hidrogen que es duran a terme al laboratori seran de producció, compressió i transport, emmagatzematge i ús de l'hidrogen. Actualment el projecte és troba en la seva primera fase.

El laboratori d'hidrogen de la UPC està situat a la tercera planta de l'edifici C del Campus Diagonal Besòs, en un espai de 340 m2 actualment en construcció. 

Escriu a cerh2@upc.edu si vols visitar les instal·lacions.