El Centre Específic de Recerca de l'Hidrogen (CER-H2) aglutina l'activitat de la Universitat Politècnica de Catalunya al voltant de la tecnologia de l'hidrogen.

Emmagatzematge

Transport

Altes temperatures

Matèria primera

Xarxes de distribució

Els nostres projectes

H2GLASS

Descarbonització de la indústria del vidre i l'alumini mitjançant sistemes intel·ligents de combustió d'hidrogen.

H2ELIOS

Sistema d'emmagatzematge d'hidrogen líquid per a aeronaus d'emissió zero (integrable).

BIKE

Desenvolupament de catalitzadors bimetàl·lics pels processos de producció d'hidrogen.

DOVELAR

Control i gestió d'energia en vehicles elèctrics híbrids amb piles de combustible.

Capacitats

El Centre Específic de Recerca de l'Hidrogen ofereix un seguit de capacitats tecnològiques i de recerca per tal que les empreses puguin explorar noves vies d'innovació en el sector de l'hidrogen.

Des de la producció d'hidrogen amb energies renovables (hidrogen verd) o combinant-ne l'absorció d'emissions (hidrogen blau), fins a l'emmagatzematge, la distribució i els usos finals en la indústria o el transport.


R+D+I

5.084.606 € generats gràcies a la participació en 21 projectes europeus, nacionals, autonòmics i doctorats industrials.

Laboratori d'hidrogen
Línies de recerca

El CER-H2 abasta línies de recerca que van des de la producció d'hidrogen blau i verd, fins a l'emmagatzematge i la distribució, els usos com a combustible o els sistemes de monitoratge i la integració amb la resta del sistema d'energia.


Publicacions

El personal investigador del CER-H2 acumula més de 130 publicacions en revistes d'alt prestigi en les diverses especialitats al voltant de l'hidrogen.


Formació