El Centre Específic de Recerca de l'Hidrogen (CER-H2) aglutina l'activitat de la Universitat Politècnica de Catalunya al voltant de la tecnologia de l'hidrogen.

Emmagatzematge

Transport

Altes temperatures

Matèria primera

Xarxes de distribucióCapacitats

El Centre Específic de Recerca de l'Hidrogen ofereix un seguit de capacitats tecnològiques i de recerca per tal que les empreses puguin explorar noves vies d'innovació en el sector de l'hidrogen.

Des de la producció d'hidrogen amb energies renovables (hidrogen verd) o combinant-ne l'absorció d'emissions (hidrogen blau), fins a l'emmagatzematge, la distribució i els usos finals en la indústria o el transport.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageFormacióR+D+I

Projectes

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Línies de recerca

El CER-H2 abasta línies de recerca que van des de la producció d'hidrogen blau i verd, fins a l'emmagatzematge i la distribució, els usos com a combustible o els sistemes de monitoratge i la integració amb la resta del sistema d'energia.


Publicacions

El personal investigador del CER-H2 acumula més de 130 publicacions en revistes d'alt prestigi en les diverses especialitats al voltant de l'hidrogen.