Formació

Graus

Assignatures:

 • Energies Renovables

 • Emmagatzematge d'Energia

Màsters universitaris

(Pròximament) HySet Erasmus Mundus
Master in H2 Technology

Dos línies d'especialització a la UPC:

 • Hydrogen production through catalysis: reformers and photocatalysis

 • Fuel cell system design from fundamentals to applications: low and high temperature systems

Partners: POLITO, POLIMI, NTNU, TU/e, UPC

Assignatures:

 • Hidrogen i Piles de Combustible

 • Biogàs i Biocombustibles

 • Emmagatzematge d'energia

Assignatures:

 • Alternatives Energètiques

 • Tecnologies de Màquines i Motors Tèrmics

 • Piles de combustible

 • Vehicles Híbrids

 • Biogàs i Biocombustibles

 • Integració d'Energies Renovables en la Xarxa Elèctrica

 • Hidrogen i Piles de Combustible

 • Acumulació d'Energia Tèrmica

 • Emmagatzematge d'Energia

Assignatures:

 • Piles de Combustible

 • Vehicles híbrids i elèctrics

Assignatures:

 • Reactors Catalítics Avançats

Assignatures:

 • Fuel Cells

 • Renewable energy systems

Màsters propis (UPC School)

Assignatures:

 • Coneixements bàsics

 • Generació d'hidrogen,

 • Emmagatzematge, transport i distribució d'hidrogen

 • Transformació d'hidrogen

 • Aplicacions de l'hidrogen

 • Mercat de l'hidrogen

Assignatures:

 • Convertidors de Potència per Emmagatzemar Energia

 • Convertidors de Potència per a les Energies Renovables

 • Electrificació de vehicles

Doctorat

Tesis Doctorals en els àmbits de l'hidrogen, piles de combustible, emmagatzematge, obtenció, producció, combustió, etc.