Capacitats

Usos i aplicacions

Piles de combustible

Font de calor

Motors de combustió

Producció de productes i combustibles sintètics

Injecció a la xarxa

Robòtica Mòbil