Capacitats

El CER-H2 té com a objectiu cobrir les necessitats de recerca i transferència de coneixement en el camp de les tecnologies de l’hidrogen, posant especial esforç en l’alineament amb el pla Horizon Europe i el pla de recuperació Next Generation EU. Això inclou tecnologies de generació, emmagatzematge i utilització d’hidrogen en tots els seus àmbits d’aplicació: energia, indústria, transport, habitatge, etc.

A continuació es llista el conjunt de capacitats que té el CER-H2 en el camp de l'hidrogen.