R+D+I

L'equip del Centre Específic de Recerca de l'Hidrogen de la UPC duu a terme diverses activitats de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I).

Explora totes les línies en què treballen els i les investigadores del CER-H2 per aprofundir en el coneixement de l'obtenció, gestió i aplicacions de l'hidrogen.

Fa més de cinc anys que la UPC estableix col·laboracions amb empreses, administracions i altres universitats, en el marc de la recerca i la innovació en tecnologies de l'hidrogen.

Els i les investigadores del CER-H2 publiquen els resultats de les seves activitats de recerca a les revistes de més alt impacte dins del seu àmbit de coneixement.