Estratègia

El desenvolupament de les tecnologies i les infraestructures de l’hidrogen són claus per al futur desenvolupament del sistema energètic i del sistema econòmic de la societat. La UPC té l’enorme responsabilitat de donar aquest impuls i fer aquest acompanyament al sistema productiu i a la societat catalana. 

En els anys immediats, caldrà avançar en implantacions massives de sistemes basats en hidrogen, per mitjà d’experiències pilot i innovacions tecnològiques, millorant el coneixement, les tecnologies i les infraestructures per fer viable el seu desplegament.

Les funcions del vector hidrogen que la UPC considera que s'han de prioritzar són: 

Producció d'hidrogen

Emmagatzematge i distribució d’energia

Transport pesant, de llarg abast o intensiu

Calor a alta temperatura

Generació d'electricitat

Hidrogen com a matèria primera

Projectes de futur

Planta pilot d'hidrogen

Actualment en fase de construcció al Campus Diagonal Besòs, amb una inversió total de més d'un milió d'euros provinents de Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).

Conveni marc de cooperació amb l'ICAEN

Col·laboració entre UPC i ICAEN en l'àmbit de la transició energètica per a fomentar la realització d'accions conjuntes.

Nou sector emergent

Estudi de la possibilitat de proposar l'hidrogen a la convocatòria d'agrupacions en tecnologies emergents per a la realització de projectes de valorització i transferència de resultats de recerca (RIS3CAT).

Acord metropolità

Adhesió a l'acord metropolità del desenvolupament de tecnologies de l'hidrogen renovable.

Retrofit

La UPC amb tota la massa crítica de recerca del CER-H2 està aportant coneixement per un projecte que te com a objectiu la transformació d'un vehicle de combustió interna a un vehicle electrificat amb piles de combustible i bateries.