CER-H2

El 25 de novembre de 2021, el Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) va aprovar la creació del Centre Específic de Recerca de l’Hidrogen de la UPC (CER-H2) com a centre específic de recerca.

Visió

El Centre Específic de Recerca de l'Hidrogen de la UPC (CER-H2) vol convertir-se en un centre de recerca de referència mundial en l’àmbit de l’hidrogen que:

 • Uneixi esforços per poder afrontar els grans reptes de la introducció de l’hidrogen al sistema energètic. Aquest procés ja ha començat i cal massa crítica per a poder-hi tenir un paper rellevant. Això passa a tots els nivells i també a nivell de la UPC, que està ben posicionada, però necessita un impuls major.

 • Potenciï la recerca inclusiva, interdisciplinari, transdisciplinari, amb un alt índex de competitivitat, excel·lència i qualitat per tal de resoldre les necessitats de la societat i la indústria.

 • Contribueixi a un major coneixement i desenvolupament de les tecnologies de l’hidrogen mitjançant recerca bàsica i recerca aplicada generada pel talent investigador que conforma el CER-H2.

Per tant, el CER-H2 es crea amb la voluntat de convertir la UPC en un ens amb la capacitat d’impulsar la recerca i el desenvolupament de tecnologies i infraestructures de l’hidrogen, acompanyant el sistema productiu i la societat catalana, i consolidar-la com a referent en aquest camp.

Missió

La missió del CER-H2 és treballar per la descarbonització del sistema d’energia a través del vector hidrogen als següents nivells:

 • Recerca dels processos i sistemes d’hidrogen

 • Desenvolupament de noves tecnologies i solucions per als sistemes d’energia amb hidrogen

 • Transferència de tecnologia cap a la societat i en particular a les empreses del sector

 • Implementació de plantes pilot

El CER-H2 té com a objectiu realitzar una R+D+I (Recerca, Desenvolupament i Innovació) diferenciada i rellevant al voltant del vector hidrogen en un entorn de creació i innovació de coneixement científic, tecnològic i professional.

Objectius

 • Consolidar dins la UPC una estructura de recerca estable que aglutini la massa crítica necessària per fer front als reptes de recerca i transferència de coneixement relacionats amb l’hidrogen que sorgeixin tant en l'àmbit acadèmic com industrial.

 • Enfortir i consolidar la imatge externa de la UPC com a universitat activa i pionera en la recerca i la innovació de les tecnologies de l’hidrogen, convertint-la en un referent en aquest àmbit.

 • Promoure i buscar el finançament per a nous projectes de recerca i de transferència de coneixement en l’àmbit de les tecnologies de l’hidrogen a la UPC.

 • Assessorar i acompanyar les empreses i administracions en la concepció i implementació d’experiències pilot en el camp de l’hidrogen, i fer-ne públics els resultats d’interès global.

 • Incentivar la col·laboració dins de la UPC de tots els grups de recerca que des de camps diferents de la ciència i l’enginyeria treballen amb l’hidrogen.

 • Transmetre la importància de l’hidrogen a tots els nivells de la universitat per tal d’incrementar l’activitat en aquest àmbit: estudis de grau, màster, doctorat, grups de recerca, gerències i rectorat.