Capacitats

Emmagatzematge i distribució

Hidrogen comprimit

Hidrurs metàl·lics

Liqüefacció a molt baixes temperatures

Transport i distribució a través de conductes

Transport i distribució per carretera