Capacitats

Emmagatzematge i distribució

Hidrogen comprimit

 • Anàlisi i simulació dels processos de càrrega i descàrrega a altes pressions.

 • Estudi de la transferència de calor i de massa en els processos de càrrega i descàrrega.

 • Modelització, anàlisi i optimització CFD (DNS, LES, RANS), desenvolupament d'eines computacionals high fidelity, tècniques de modelatge d'ordre reduït (reduced-order modelling) i estratègies de Data Science.

 • Anàlisi comparativa amb altres mètodes d'emmagatzematge.

 • Estudi del comportament i dimensionament de la criocompressió d'H2 per acumulació

Hidrurs metàl·lics

 • Estudi de les reaccions d'adsorció superficial entre l'hidrogen i els elements sòlids que serveixen d'acumuladors. Transferència de calor i de massa.

 • Estudi de l'absorció d'hidrogen en hidrurs metàl·lics. Estudi d'altres processos d'absorció volumètrica entre l'hidrogen i altres materials que serveixen d'acumuladors.

 • Formulació i anàlisi de models matemàtics d'ordre reduït per a processos de captura d'hidrogen en hidrurs metàl·lics i el seu ús per a l'optimització del procés de millora i del disseny.

 • Estimació de càrrega de dipòsits d'hidrurs metàl·lics

Liqüefacció a molt baixes temperatures

 • Estudis comparatius i optimització del disseny amb altres mètodes d'emmagatzematge.

Transport i distribució a través de conductes

 • Estudi de la degradació dels materials de canonades, bombes, etc.