Projectes

Projectes destacats

H2GLASS - Advancing H2 technologies and smart production systems to decarbonise the glass and aluminium sectors

H2GLASS te com a objectiu crear l’stack tecnològic que els fabricants de vidre necessiten per realitzar una combustió d'hidrogen al 100% a les seves instal·lacions de producció, a mes de garantir la qualitat requerida del producte i l’ús segur a les zones industrials.

H2ELIOS - Hydrogen lightweight & innovative tank for zero-emission aircraft

El projecte desenvoluparà un sistema d’emmagatzematge LH2 per a aeronaus lleuger, innovador i eficaç que, un cop finalitzat H2ELIOS, pugui estar llest per integrar-lo a l’arquitectura de l’avió per demostracions de vol en etapes posteriors. Es tracta de facilitar un nou sistema factible basat en un tanc compost de doble capa de baixa pressió.

BIKE - Bimetallic catalyst knowledge-based development for energy applications

BIKE és una xarxa per a la formació de joves científics prometedors, que desenvoluparan i aplicaran, mitjançant un enfocament "holístic" innovador, la propera generació de catalitzadors bimetàl·lics per a la gestió de l'energia, en particular per als processos de producció d'hidrogen blau i verd.

DOVELAR - Control i gestió d'energia en vehicles elèctrics híbrids amb piles de combustible

L'objectiu del projecte és contribuir a la millora dels motors elèctrics basats en piles de combustible mitjançant: la construcció d'una pila de combustible millorada, la millora dels sistemes de control i gestió energètica dels sistemes híbrids de pila de combustible PEM, i la validació i posada a punt en tres aplicacions d'interès pràctic.

Actualment en fase de construcció al Campus Diagonal Besòs, amb una inversió total de més d'un milió d'euros provinents de Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).

MECATEN - Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógeno

Projecte on es preparen catalitzadors basats en metalls suportats en òxids inorgànics amb mètodes mecanoquímics i s'estudia la seva capacitat per transformar la molècula de metà (gas natural) i a la producció fotocatalítica d'hidrogen com a vector energètic.

Projectes dels darrers 5 anys

Horizon 2020

H2020-646476-EMPOWER - Local electricity retail markets for prosumer smart grid power services. Sumper, A.; Sudria, A.; Montesinos-Miracle, D.; Munné, I.; Aragüés, M.; R. Villafafila-Robles; Lloret-Gallego, P.; Olivella, P. (2015-01-01/2018-04-30)

H2020-6400954-GRACEFUL - Global systems Rapid Assessment tools through Constraint FUnctional Languages. Creemers, T.; Serra, M.; Rosas-Casals, M.; Garrido, N. (2015-02-01/2018-01-31)

H2020-640667-RED-Heat-to-Power - Conversion of Low Grade Heat to Power through closed loop Reverse Electro-Dialysis. Yaroshchuk, A.; Gibert, O.; Fernandez de Labastida, M.; Cortina, J.; Valderrama, C. (2015-05-01/2019-04-30)

H2020-675318-INCITE - Innovative controls for renewable sources Integration into smart energy systems. Ocampo-Martinez, C.; Costa-Castelló, R. (2015-12-01/2019-11-30)

H2020-686783-MALET - Development of MODELICA libraries for ECS and Thermal management architectures. Perez, C.; Torras, S. (2016-03-01/2019-02-28)

H2020-731148-INVADE - Smart system of renewable energy storage based on integrated EVs and batteries to empower mobile, distributed and centralised energy storage in the distribution grid. R. Villafafila-Robles; Montesinos-Miracle, D.; Sumper, A.; Galceran-Arellano, S.; Gomis-Bellmunt, O.; Lloret-Gallego, P.; Olivella, P.; Joan Rull-Duran; J. Rull; J. Rull-Duran; Bergas, J.; Heredero-Peris, D.; Chillon, C.; Barja, S.; Munné, I.; Llonch-Masachs, M. (2017-01-01/2019-12-31)

H2020-735969-INN-BALANCE - Innovative cost improvements for balance of plant components of automotive PEMFC systems. Serra, M.; Costa-Castelló, R.; Husar, A.; Batlle, C. (2017-01-01/2021-10-31)

H2020-755556-ICOPE - Innovative cooling system for embedded power electronics. Rigola, J.; Oliet, C.; Naseri, A.; Oliva, A.; Perez, C.; Castro, J.; Castrillo, P.; Schillaci, E.; Kizildag, D.; Puig, A.; Comas, A.; Codina-Macia, Esteban (2017-06-01/2020-08-31)

H2020-755517-MULTIECS - MULTIvariable Environmental Control System. Castro, J.; Oliva, A.; Perez, C.; Rigola, J.; Oliet, C.; Calventus, Y.; Calafell, J.; Muela, J.; Morales Ruiz, S. (2017-09-01/2021-06-30)

H2020-765585-InnoDC - Innovative tools for offshore wind and DC grids. Gomis-Bellmunt, O.; Sainz, L.; Eduardo Prieto-Araujo; Cheah, M.; Dakic, J.; Dadjo, S.; Spier, W. D.; Orellana, L. (2017-09-01/2021-12-31)

H2020-773715-RESOLVD - Renewable penetration levered by Efficient Low Voltage Distribution grids. Sumper, A.; Díaz-González, F.; Aragüés, M.; Bullich, E.; Heredero-Peris, D.; Llonch-Masachs, M.; Girbau-Llistuella, Francesc; Chillon, C. (2017-10-01/2020-09-30)

H2020-731287-INSHIP - Integrating National Research Agendas on Solar Heat for Industrial Processes. Perez, C.; Castro, J.; Oliet, C. (2018-01-01/2020-12-31)

H2020-821352-ANTIFOD - A New proTection devIce for FOD. Oliva, A.; Oliet, C.; Perez, C.; Baez, A.; Rigola, J.; Castro, J.; Ruano, J.; Amani, A.; Muela, J.; Schillaci, E. (

2018-11-01/2022-01-31)

H2020-823971-OPENINNOTRAIN - Open Innovation. Research Translation and Applied Knowledge Exchange in Practice through University Industry Cooperation. Cortina, J.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Vecino, X.; Reig, M. (2019-01-01/2022-12-31)

H2020-813748-BIKE - Bimetallic catalyst knowledge-based development for energy applications. Llorca, J. (2019-04-01/2023-03-31)

H2020-814958-AFC4Hydro - Active flow control system for improving hydraulic turbine performances at off-design operation. Escaler, X.; De La Torre, O.; Jou, E.; Castañer, D.; Gomis-Bellmunt, O.; Eduardo Prieto-Araujo; Miguel-Espinar, C.; Montesinos-Miracle, D.; Costa-Castelló, R. (2019-06-01/2023-05-31)

H2020-872525-BD4OPEM - Big Data for OPen innovation Energy Marketplace. Aragüés, M.; Barja, S.; Bullich, E.; Girbau-Llistuella, Francesc; Jené, M.; Lloret-Gallego, P.; Munné, I.; Rücker, F.; Saldaña, A.; R. Villafafila-Robles; Boix, O.; Montesinos-Miracle, D.; Joan Rull-Duran; J. Rull; J. Rull-Duran; Agustin, D.; Bergas, J.; Galceran-Arellano, S.; Bravo, I. (2020-01-01/2023-06-30)

H2020-864537-FEVER - Flexible Energy Production, Demand and Storage-based Virtual Power Plants for Electricity Markets and Resilient DSO Operation. Sumper, A.; Joan Rull-Duran; J. Rull; J. Rull-Duran; Bullich, E.; Bergas, J.; Aragüés, M.; Galceran-Arellano, S.; Rücker, F.; Heredero-Peris, D.; Bragantini, A.; Gadelha, V. (2020-02-01/2023-07-31)

H2020-869703-SEA4VALUE - Development of radical innovations to recover minerals and metals from seawater desalination brines. Valderrama, C.; Cortina, J.; De Pablo, J.; Gibert, O.; Florido, A.; Farran, A.; Martí, V.; Reig, M.; Figueira, M. (2020-06-01/2024-05-31)

H2020-883985-POSYTYF - POwering SYstem flexibiliTY in the Future through RES. Gomis-Bellmunt, O.; Cheah, M.; Llonch-Masachs, M.; Galceran-Arellano, S.; R. Villafafila-Robles; Joan Rull-Duran; J. Rull; J. Rull-Duran; Díaz-González, F.; Montesinos-Miracle, D.; Eduardo Prieto-Araujo; Bullich, E.; Bergas, J. (2020-06-01/2023-11-30)

H2020-CS2-886533-TWINECS - Toward a Digital Twin ECS and thermal management architecture models: Improvement of MODELICA libraries and usage of Deep Learning techniques. Rigola, J.; Schillaci, E.; Oliet, C.; Castro, J. (2020-09-01/2023-08-30)

H2020-897197-DynaCatMe - Understanding the Dynamic Nature of Catalysts for Methane Abatement Reactions. Llorca, J.; J. Divins, N. (2021-09-01/2023-08-31)

Altres projectes europeus

COST ACTION-MP1404 - SimInhale Simulation and pharmaceutical technologies for advanced patient-tailored inhaled medicines, materials, physical and nanosciences (2015)

H2020-CS2-CPW01-2014-01 N671420 - (Airgreen 2) Participation to the project “CLEAN SKY 2” Local coordinator: Prof. Luigi de Luca, University of Naples Federico II ( Oct 2015 – Dec 2018)

INTERREG-POCTEFA EFA 153/16 SMART - Supervision inteligente para el mantenimiento predictivo de Sistemas industriales (2018)

INTERREG-SOE2/P1/E0677-SUDOKET - Mapeo, consolidación y diseminación de las Key enabling Technologies (KETS) para el sector de la construcción en el espacio SUDOE (2018)

KA202-617C634A-GREENEED - New Vision of Construction: Green Buildings. Erasmus + (2019)

EIT-UM-2020-20002 CAROLINA Real-time pollution City mAp thRough cOLlaborative sensIng aNd Analysis EIT Urban Mobility (2020)

ERC Starting Grant No. 639217 - The physics and forensics of neutron star explosions. CSINEUTRONSTAR. 2015-2020. Funding Entity: European Research Council (Europe). Number of researchers: 5. Type of participation Dr F. García: Researcher. PI. Anna Watts.

ERC Advanced Grant No. 787544 - Laboratory experiments on magnetic phenomena in Geo and Astrophysics. 2018-2023. Funding Entity: European Research Council (Europe). Number of researchers: 10. Type of participation Dr F. García: Researcher. PI. Frank Stefani.

Projectes internacionals

PSAAP Particle-laden turbulence in a radiation environment. Department of Energy, DE-NA-0002373 – $20 Million, United States of America, 2014-2019. Principal Investigator: Prof. G. Iaccarino. Role of Dr. Lluís Jofre: flow physics & multiscale modeling, data science and Exascale computing work packages leader.

ALCC Demonstration of the scalability of programming environments by simulating multiscale applications. Department of Energy, DE-AC02-06CH11357 – 400 Million core-hours, United States of America, 2015-2019. Principal Investigator: Dr. Lluís Jofre.

Phase transitions, nucleation and mixing modeling through transcritical con- ditions. Air Force Office of Scientific Research, FA9550-15-C-0037 – $150.000, United States of America, 2015-2016. Principal Investigator: Dr. L. Shunn. Role of Dr. Lluís Jofre: interfacial hydrodynamics modeling & flow physics work package leader.

Uncertainty quantification in large eddy simulations of a rich-dome aviation gas turbine. General Electric/Cascade Technologies Inc. – $1.5 Million, United States of America, 2016-2017. Principal Investigator: Dr. M. Masquelet. Role of Dr. Lluís Jofre: stochastic flow physics analysis work package leader.

Highly scalable large-eddy simulations of oxy-fuel combustors for direct-fired supercritical CO2 power cycles. Department of Energy/Cascade Technologies Inc. – $1 Million, United States of America, 2017-2018. Principal Investigator: Dr. L. Shunn. Role of Dr. Lluís Jofre: modeling of high-pressure transcritical hydrodynamics work package leader.

Extreme-scale simulations of irradiated particle-laden turbulent flow with the Exascale-ready Soleil-X multiphysics solver. Department of Energy, Early Science Access SIERRA (LLNL) – 500 Million core-hours, United States of America, 2018-2020. Principal Investigators: Dr. Lluís Jofre and Prof. G. Iaccarino.

Interfacial layer flow mechanisms in two-phase turbulence. National Science Foundation, XSEDE Program (TACC) – 10 Million node-hours, United States of America, 2020-2021. Principal Investigator: Prof. Lluís Jofre.

Computational Modeling of Right Ventricular Intracardiac Flow in Tetralogy of Fallot. 15/12/2020 – ongoing: Co-investigator and consultant for the project funded by NIH (R21HL156045). Principal Investigator: Dr. Yue-Hin Loke (Children’s Research Institute, Washington DC). Funding amount: $ 477.250.

Computational Modeling of Right Ventricular Intracardiac Flow in Tetralogy of Fallot. 01/06/2018 – 01/06/2019: Co-investigator of the pilot project funded by NIH National Center for Advancing Translational Sciences (UL1TR001876). Principal Investigator: Dr. Yue-Hin Loke (Children’s Research Institute, Washington DC). Funding amount: $ 25.000.

QUANtum Trajectories in spIntronic devices via Computational fluid dynamics (QUANTICO). 03/04/2017 – 03/04/2019: Co-proponent of the project funded by “Programma di Finanziamento per la Ricerca di Ateneo”, University of Naples Federico II. Proponent: Prof. Carlo Forestiere (University of Naples Federico II). Funding amount: € 49350.

SyntHetic jet Actuators for Flow conTrol (SHAFT). 01/01/2016 – 01/01/2018: Principal Investigator of the project funded by the Italian Aerospace Research Center (CIRA). Funding amount: € 200.000.

Quantitative measurement of wildfire behavior in the field: leveraging remote sensing for reproducible observation and improved understanding. Funded by US National Science Foundation (NSF 20-581 2053619). Role M. Valero: Principal Investigator. (2021-2024)

Closing gaps in measurements and understanding: plume characteristics, live fuel moisture dynamics, and process-based modelling. Funded by: US Department of Defense Strategic Environmental Research and Development Program (SERDP) – Wildland Fire Management Research for Improved Military Land Use. Role M. Valero: Co-Principal Investigator. (2020-2025)

Inverse solver for real-time wildfire forecast. Funded by IBM – Public Impact Initiative. Role M. Valero: Co-Principal Investigator. (2021-2022)

Data assimilation of remote sensing observations for improved wildfire spread forecasts. Funded by: San Jose State University. Role M. Valero: Principal Investigator. (2021-2022)

A remote sensing data analysis and visualization platform for wildfire studies. Funded by: San Jose State University. Role M. Valero: Principal Investigator. (2021-2022)

Understanding Urban and Wildland Fire Dynamics. Funded by: Lawrence Livermore National Laboratory (Department of Energy). Role M. Valero: Co-Principal Investigator. (2021)

RIS3CAT

Combustibles sintètics. Serra, M.; Llorca. J.; Costa-Castelló, R.; Husar, A. Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ). RIS3CAT COMRDI15-1-0037-06. 40.002,99 € (2016-11-01 / 2019-12-31)

Reducció energètica i flexibilitat en edificis en rehabilitació. Llorca, J.; Serra. M.; Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ). RIS3CAT COMRDI15-1-0036-11. 24.999,88 € (2016-06-01 / 2019-05-31)

Desenvolupament de components electrònics per la mobilitat sostenible. Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ). RIS3CAT COMRDI15-1-0009-01 (2016)

Eines per a la gestionabilitat de les plantes de generació elèctrica amb fonts renovables. Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ). RIS3CAT COMRDI15-1-0043-02 (2016)

Producción industrial mejorada mediante la optimización energética de los procesos productivos. Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ). COMRDI16-1-0021-05 (2017)

ACTIV4.0: Operació i gestió avançada d'actius. Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ). RIS3CAT COMRDI16-1-0054-03 (2017)

Models predictius i gestió de la demanda (modem). Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ). RIS3CAT COMRDI16-1-0057-04 (2017)

Solucions de seguretat i ciber-seguretat en utilities per a protecció d'infraestructures crítiques. Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ). RIS3CAT COMRDI16-1-0060-04 (2017)

Recuperació i valorització de recursos de digestats urbans en el marc de l'economia circular. Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ). RIS3CAT COMRDI16-1-0061-02 (2017)

PECT Litoral Besòs Territori sostenible. Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ). RIS3CAT (2017)

BASE 3D. Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ). RIS3CAT IU16-011591 001-P-001646_ (2019)

Fusió a Catalunya (Fusion Cat) Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ). RIS3CAT IU16-011703 001-P-001722_ (2019)

Agrupacio Emergent Looming Factory. Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ). RIS3CAT IU16-011733 001-P-001643_ (2019)

Xarxa Fourth Industrial Revolution. Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ). RIS3CAT 2018 XARDI 00015 / IU68-013223 (2020)

Projectes nacionals

Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógeno (MECATEN). Llorca, J.; Casanova, I.; Rodriguez, A.; Dominguez, M.; Serrano, I. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN. RTI2018-093996-B-C31. 248.050,00 € (2019-01-01 / 2022-09-30)

Generación de hidrógeno solar empleando ópalos inversos de titania dopados y fotocatalíticos (PHOXSOL). Soler, L. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN. RTI2018-095498-J-I00. 166.980,00 € (2019-11-26 / 2020-12-31)

Control y gestión de energía en vehículos eléctricos híbridos con pilas de combustible (DOVELAR-UPC). Serra, M.; Costa-Castelló, R.; Álvarez, J.A.; Torres, R.; Batlle, C.; Martinez, J.; Domenech, C.; Creemers, T. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN. RTI2018-096001-B-C32. 121.000,00 € (2019-01-01 / 2021-12-31)

Flexibilidad de los recursos energéticos distribuidos para optimizar la operación de las redes de distribución. Montesinos, D.; Villafáfila, R.; Boix, O.; Fillet, S.; Chillon, C.; Heredero, D.; Munné, I.; Llonch, M.; Barja, S.;.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN. RTI2018-099540-A-I00 . 181.500,00 € (2019-01-01 / 2021-12-31)

Control de una red de múltiples redes AC y DC interconectadas con convertidores de potencia. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN RTI2018-095429-B-I00 (2019)

Coordinación Segura de Vehículos Autónomos. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN PID2020-114244RB-I00 (2021)

DNS y modelización multiescala de fenómenos de transporte interfacial en flujos de burbujas y películas descendientes. Aplicación a sistemas y equipos térmicos. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN PID2020-115837RB-I00 (2021)

Proyecto RETOS. Funding Entity: MICINN. PI: Prof. T. Myers (CRM). Role F. Font: Member of Research Team. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN PID2020-115023RB-I00 (2021)

ENE2015-63969-C3-1-R Microreactores con tecnología de impresión 3D para la generación catalítica y fotocatalítica de hidrógeno. Llorca, J.; Casanova, I.; Casanovas, A.; Roig, M.; Castedo, A.; Dominguez, M. MINECO (2016-2019)

ENE2015-67048-C4-1-R Rompiendo barreras tecnológicas, económicas y regulatorias para el desarrollo de superredes en corriente continua. Sumper, A.; Gomis-Bellmunt, O.; Sudria, A.; Guillaud, X.; Barnes, M.; Enric Sánchez-Sánchez; Aragüés, M; Prieto-Araujo, E. MINECO (2016-2018)

ENE2015-67253-R Optimización de sistemas de electrificación con energías renovables y microrredes. Ferrer-Martí, L.; Pastor, Rafael; Santos, M. A; García-Villoria, A.; Domenech, B.; R. Villafafila-Robles; Corominas, A. MINECO (2016-2019)

ENE2015-70672-P Modelización multiescala y simulación numérica directa de flujos multifásicos gas líquido en burbujas, películas y sprays. Castro, J.; Rigola, J.; Perez, C.; Oliet, C.; Morales Ruiz, S.; Ablanque, N.; Balcázar, N.; Schillaci, E. MINECO (2016-2018)

ENE2017-86493-R Sistema de almacenamiento de energía híbrido para plantas de producción de energía eléctrica renovables. Galceran-Arellano, S.; Joan Rull-Duran; J. Rull; J. Rull-Duran; Bergas, J.; Aragüés, M.; Díaz-González, F.; Chillon, C.; Munné, I. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (2018-2020)

ENE2017-88697-R Algoritmos NUMéricos avanzados para la mejora de la eficiencia energética en los sectores Eólico y SOLar-termico: desarrollo/adaptación a nuevas arquitecturas computacionales. Trias, F. X.; Oliva, A.; Perez, C.; Gorobets, A.; Torras, S.; Ablanque, N.; Kizildag, D.; Capdevila, R.; Colomer, G.; Schillaci, E.; Alsalti Baldellou, À. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (2018-2020)

Hydrogen lab for the modernisation and technological transformation of the city of Barcelona. Serra, M.; Costa-Castelló, R.; Batlle, C.; Husar, A. INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA. 19S01453-006. 30.900,00 € (2019-12-27 / 2021-09-27)

Estimación, diagnóstico y control para la mejora de la eficiencia de la vida útil de las pilas de combustible tipo PEM. Costa-Castelló, R.; Serra, M.; Torres, R.; Batlle, C.; Bianchi, F.; Creemers, T.; Riera, J.; Ramos, G.; Feroldi, D.; Husar, A.; Luna, J.; Sanz, V. MINECO. DPI2015-69286-C3-2-R. 171.820,00 € (2016-01-01 / 2019-12-31)

Convective oscillations in spherical geometry: stability and generation of magnetic fields. FIS2016-76525-P. 01/01/17-31/12/20. Funding Entity: MEC-DGICT (Spain). Number of researchers: 3. Type of participation Dr F. García: Researcher (01/01/17-31/12/18). PI: Juan Sánchez.

PDC2021-121068-100 (Proyecto Prueba de Concepto). Funding Entity: MICINN. PI: Prof. T. Myers (CRM). Role F. Font: Member of Research Team.

MTM2017-82317-P. Funding Entity: MICINN. PI: Prof. T. Myers (CRM). Role F. Font: Member of Research Team.

FIS2014-55365-P. Funding Entity: MICINN. PI: Prof. S. Alonso (UPC). Role F. Font: Member of Work Team.

(2018 – 2019) Project title: “Study of the domino effect in accident scenarios using CFD”. Funded by: Spanish Ministry of Economy and Competitiveness. Role M. Valero: Member of the work team.

(2015 – 2017) Project title: “CFD predictive capacity validation for industrial risk analysis and assessment of its implementation in emergency management”. Funded by: Spanish Ministry of Economy and Competitiveness. Role M. Valero: Member of the work team.

Ajuts Producte Llavor

2018 PROD 00007 IDPR - Enrutador Intel·ligent per distribució energètica. Montesinos-Miracle, D.; Chillon, C.; Capo, M.; Heredero-Peris, D.; Lledó, T. AGAUR (2019-2021)

2019 LLAV 00037 / IU68-017004 MACROSENSE - Sensor espectroscopic de meta basat en silici macroporos per a la monitoratge de gasoductes de gas natural. Llorca, J.; Cardador, D.; Rodriguez, A.; Segura, D. AGAUR (2020)

Ajuts Doctorat Industrial

2015 DI 067 Development of fluid dynamic issues in a general purpose parallel computat code. Application ot multiphase flows. (2016)

2015 DI 068 Desarrollo de algoritmos avanzados para la optimización de simulaciones numéricas en el ámbito del CFD&HT. (2016)

2015 DI 069 Development of fluid dynamic issues in a general purpose parallel computations code. Applications to variable geometries involving frost growth. (2016)

2017 DI 050 Control strategies for high-speed compression systems: application to fuel-cell-based vehicles. (2018)

2017 DI 088 Ammonium recovery in wastewater treatment plants for agricultural valorization. (2018)

2018 DI 042 Simulació i desenvolupament de reactors catalítics per la tecnologia de l'hidrogen. (2019)

2018 DI 076 Desenvolupament d'una bomba de calor d'absorció refrigerada directament per aire amb aigua com fluid de treball. Simulacions de les fenomenologies, validació i verificació. (2019)

2019 DI 0004 Real-time robust control strategies to improve energy efficiency in smart factories. (2019)

2019 DI 040 Deep Learning Q-Vision. (2019)