Equip

El Centre Específic de Recerca de l'Hidrogen de la UPC (CER-H2) està format per un total de 45 membres procedents de 10 grups de recerca de 3 escoles de la UPC.

Direcció del CER-H2

Escola d'Enginyeria Barcelona Est (EEBE)

Nanoenginyeria de Materials Aplicats a l'Energia (NEMEN)

Recuperació de Recursos i Gestió Ambiental (R2EM)

Centre d'Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC)

Disseny Microestructural i Fabricació Avançada de Materials (CIEFMA-PROCOMAME)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aerospacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)