Capacitats

Integració amb el sistema d'energia

Convertidors DC/DC i onduladors per a sistemes de piles de combustible i/o electrolitzadors

 • Disseny i construcció. Participació en pilots i demostradors.

 • Modelització i control digital dels elements d'electrònica de potència.

 • Fiabilitat i manteniment predictiu.

Xarxes i microxarxes d'energia amb hidrogen i generació d'electricitat renovable

 • Planificació, integració i disseny de les xarxes, topologia elèctrica i dimensionat dels elements a nivell de microxarxes.

 • Planificació, integració i disseny de xarxes, topologia elèctrica i dimensionat dels elements nivell de TSO i DSO.

 • Estudi de les particularitats de les fonts off-shore wind.

 • Operació i control.

 • Algorismes de gestió de la planificació en mercats de flexibilitat elèctrica de l'emmagatzematge amb hidrogen.

 • Suport a la xarxa elèctrica amb hidrogen. Electrolitzadors modulars.

Vehicles amb pila de combustible

 • Disseny del sistema de tracció. Disseny i control de motors i onduladors de tracció elèctrica.

 • Disseny i control dels sistemes híbrids de tracció elèctrica.

 • Desenvolupament de la màquina d'estats per a la coordinació dels diferents modes de conducció.

 • Dimensionat de la pila.

 • Disseny i desenvolupament de prototips i demostradors per a aplicacions de mobilitat emprant piles de combustible.

Integració de l'hidrogen amb el sector de l'aigua i els residus

 • Estudi de la producció d'hidrogen blau en depuradores: Recuperació del metà del biogàs, upgrading i reformació.

 • Estudi de l'electròlisi a partir de diferents tipus d'aigua (dessalinitzada, regenerada) i energies renovables.

 • Estudi de nous processos de producció d'hidrogen a partir de residus.

Economia i sostenibilitat de l'hidrogen

 • Optimització econòmica i ambiental dels sistemes d'energia amb hidrogen, considerant restriccions legals, de comportament del consum, i de previsió de generació.

Calor i pila de combustible

 • Modelització, estudi i disseny de sistemes per a l'aprofitament de la calor residual a la pila de combustible.