Capacitats

Sistemes de monitoratge i modelització

Modelització dinàmica i estimació de paràmetres

  • Obtenció de models dinàmics i simulació de sistemes d'energia amb generació, emmagatzematge i/o utilització d'hidrogen.

  • Identificació i estimació de paràmetres en línia i fora de línia per a sistemes d'hidrogen (electrolitzadors, reformadors, piles de combustible, sistemes d'emmagatzematge d'hidrogen).

  • Modelització matemàtica, simulació dinàmica i numèric-computacional i validació experimental de processos fluidodinàmics i energètics.

Diagnosi i prognosi

  • Disseny de sistemes de diagnosi de fallades, sistemes que determinin l'estat de salut i sistemes de prognosi.

  • Disseny d'experiments i caracterització experimental.

Sistema de control per a electrolitzadors, reformadors i piles de combustible

  • Disseny i implementació de controladors.

Gestió òptima d'energia en sistemes híbrids i xarxes d'energia amb hidrogen

  • Disseny d'algorismes per a la gestió òptima dels recursos, considerant costos i emissions.

  • Predicció (generació, consums) i detecció (ubicació de faltes, pèrdues) en sistemes elèctrics basada en Machine Learning.

Monitoratge en temps real i registre de dades

  • Creació de digital twins amb eines d'intel·ligència artificial.

  • Creació de SCADAs per a sistemes i xarxes d'hidrogen.