Innovació i emprenedoria


Incubació UPC

Serveis orientats al creixement empresarial, amb l’objectiu que les empreses puguin créixer, desenvolupar-se i connectar-se amb la UPC, aprofitant les sinergies amb la resta d’agents que conformen aquest ecosistema, grups de recerca, empreses, talent, xarxes i infraestructures de recerca i espais d’incubació UPC.

Acceleració Sectorial

Lideratge i promoció de programes d’acceleració sectorial de referència, accelerant el seu accés a mercat i a escalar el seu model de negoci.

Cartera de coneixement UPC comercialitzable

Accés a la generació de la innovació a través de la incorporació a l’empresa de Patents i Tecnologies resultants de la recerca en hidrogen generada pels grups de recerca UPC i disponibles per la seva explotació comercial.

Negociació d’acords de llicència de tecnologia UPC amb empresa.

Accés a serveis d’identificació i llicència de tecnologies UPC per la comercialització i explotació a l’empresa.

Cartera spin-off UPC

Accés a la generació d’innovació a través de la cartera de spin-off UPC per a identificar serveis i productes innovadors.

Innovació oberta

Mecanismes d’innovació i transferència tecnològica UPC posats a disposició de les empreses per a què trobin el millor encaix per generar internament innovació oberta procedent de la UPC.

Connexió amb emprenedoria UPC

Programes de maduració de projectes tecnològics, i de connexió amb perfils emprenedors i innovadors que puguin gestionar amb garanties les seves futures iniciatives empresarials, i/o desenvolupar projectes d’innovació oberta en col·laboració amb empreses i corporacions que vulguin incorporar nous productes o serveis innovadors.

Hubs d’innovació

Mecanismes de col·laboració bilateral UPC-Empresa, que actuen com a facilitador de tots els elements i recursos necessaris per a ajudar a l’empresa en la seva estratègia d’innovació. Algunes de les eines que s’hi posen a disposició son:

  • Programa d’Scouting UPC per donar l’oportunitat a les empreses de connectar-se amb la tecnologia i coneixement resultants de la recerca UPC

  • Programa d’Scouting d’Start-up’s UPC per connectar l’empresa amb empreses de base tecnològica de l’UPC Innovation Ecosystem, i identificar serveis i productes innovadors, a l'hora de cercar aliances i sinergies per a la generació d’innovació i avantatges competitius.