R+D+I


Projectes d'R+D+I

Col·laboració en projectes de recerca i desenvolupament relacionades amb l'hidrogen amb empreses com a soci estratègic. Disseny i desenvolupament de projectes de recerca en qualsevol etapa de desenvolupament tecnològic

Acords publicoprivats

Establiment de relacions de llarga durada entre la teva empresa i la nostra universitat per dur a terme grans projectes i tasques específiques que contribueixen al desenvolupament del sector de l'hidrogen.

Serveis d’infraestructures

El CER proveeix la teva empresa de serveis cientificotècnics i l'equipament de la nostra universitat per facilitar la provisió de serveis i promocionar les relacions universitat-empresa.

Càtedres d'empresa

L'empresa proposa i orienta els projectes de recerca i formació i la UPC col·labora posant a disposició de l'empresa les infraestructures i els recursos humans. En el marc d'aquestes càtedres s'organitzen seminaris, conferències i cursos específics. També es promouen les pràctiques d'estudiants en empreses i s'impulsen treballs de fi de carrera i tesis doctorals.

Reptes d’R+D+I empresarial

Resoldre reptes tecnològics suggerits per la teva empresa, de forma concreta, ràpida i eficient i des de diverses perspectives. Posem la recerca a l'abast de la teva empresa per respondre a un problema específic en tecnologies de l'hidrogen.

Workshops personalitzats

Tallers fets a mida en funció de les necessitats de l'empresa en l'àmbit de l'hidrogen.

Serveis tècnics

Proporcionem a la teva empresa un servei tècnic avançat per al desenvolupament d'activitats de recerca relacionades amb les tecnologies de l'hidrogen.

Consorcis d'R+D+I

Creació de consorcis per a la posada en marxa de línies de recerca, desenvolupament i innovació i la seva transformació en projectes. Troba els millors socis i el finançament per obtenir impacte social en estreta col·laboració amb la nostra universitat.

Doctorat industrial

Oportunitat per sincronitzar la universitat amb el teu entorn de negoci a través de doctorands industrials amb l'objectiu de crear un ecosistema que redueix la distància entre la nostra universitat, el talent i la teva empresa.

UPC School

UPC School of Professional & Executive Development (UPC School) ofereix una àmplia selecció de cursos de formació permanent de fins a 200 màsters de duració anual, postgraus i cursos d'especialització, adaptats a les necessitats econòmiques, socials i de negoci en cada moment.