Clúster informàtic d'alt rendiment

Aquesta infraestructura té més de 3.000 nuclis i mig petabyte d'emmagatzematge d'alta velocitat. Els nodes i l'emmagatzematge estan interconnectats amb la xarxa Infiniband de baixa latència i alta velocitat, amb latències de 0,7 microsegons i una amplada de banda de 56 Gbits/s. 

El clúster és utilitzat per centenars d'investigadors a través d'un sistema de cues anomenat Slurm, que s'ocupa de l'ús òptim dels recursos i posa en cua els treballs.

Característiques de la infraestructura

> 3.000 nuclis

1/2 petabyte d'emmagatzematge d'alta velocitat

Xarxa Infiniband amb latències de 0,7 microsegons

Amplada de banda de 56 Gbits/s

L'aplicació s'enfoca en la modelització numèrica per dinàmica de fluids computacional i transferència de calor (CFD&HT) per a tots els fenòmens H2

El clúster informàtic està situat al carrer Colom núm. 11 ESEIAAT, Terrassa  (Barcelona)

Per a més informació, podeu escriure a cttc@cttc.upc.edu