Laboratori de Catàlisi i Energia

El laboratori està equipat per a la preparació de catalitzadors, nanopartícules i altres materials i per a realitzar tractaments tèrmics sota atmosfera controlada. També disposa de sistemes d’impressió 3D i equips de síntesi mecanoquímica per a la preparació de catalitzadors. Disposa de reactors de llit fix per fer reaccions en continu, reactors batch, fotoreactors, reactors de membrana, reactors de parets catalítiques i microreactors, sistemes complets de reacció amb seguiment mitjançant espectrometria de masses i cromatografia de gasos per a l'anàlisi en línia d'efluents, d'un espectròmetre FTIR per al seguiment de reaccions a pressió i temperatura, d'instruments TPR / TPO / TPD per estudiar característiques redox i d'adsorció en sòlids.  A més disposa d’instrumental avançat al Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona.

La recerca al laboratori de Catàlisi i Energia s'enfoca en la preparació i avaluació de catalitzadors per a la producció d'hidrogen a partir de combustibles convencionals, biocombustibles i residus agrícoles i industrials, microreactors catalítics per a la generació d'hidrogen en aplicacions portàtils i fotoreactors per a la producció fotocatalítica d'hidrogen verd.

El laboratori de Catàlisi i Energia està situat a l'Avinguda Eduard Maristany núm. 16, (Sant Adrià de Besòs), a la tercera planta de l'edifici C del Campus Diagonal Besòs.

Per a més informació sobre el laboratori, podeu escriure a cerh2@upc.edu